Het nieuwe Kijkduin

 

Gemeente Den Haag (lees Marnix Noorder) heeft grootste plannen met Kijkduin en omgeving. Men wil Den Haag op de kaart zetten als wereldstad aan zee en Kijkduin wordt een luxe ‘Beach-Resort’, met ontspanning, wellness en gezondheid. Het ontwikkelen van extra wooncapaciteit door herstructurering van bestaande woongebieden.  Het College van B & W heeft de extra wooncapaciteit gekwantificeerd tot 900 á 1000 woningen.

Q Vastgoed Creatie, is al jaren gefascineerd door deze unieke badplaats en heeft,

in samenwerking met architect J. Ledderhof, haar visie reeds vormgegeven.


Q Vastgoed Creatie presenteert hierbij de samenvatting van een integraal en ingrijpend voorstel voor de herontwikkeling van de badplaats Kijkduin. Een kwestie van zien, horen, voelen en raken. Een kwestie van hoofd en hart.

Het hoofd ziet de verbeterde ontsluiting, meer woningen, grotere hotelcapaciteit,

ruime parkeermogelijkheden annex kustverdediging, een krachtige

upgrade van horeca en retail, betere benutting van de buitenruimte en

verhoging van de landschappelijke kwaliteiten.

Het hart voelt dat het plan onnavolgbaar eigen en anders is en dat het

op alle betrokkenen een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefent.

Overkoepelend kenmerk van het plan is de allure die Kijkduin krijgt door

het architectonische concept en aandacht voor details. Het betreft een

grootschalige, duurzame ontwikkeling met een on-Nederlands ambitieniveau.Q Vastgoed Creatie is ervan overtuigd dat het kan én dat het aan iedereen voldoening

en perspectief levert.